четвер, 28 січня 2010 р.

Д/з на 29.01.10

1.Які середовища передавання даних ви знаєте?
1.Залежно від виду сигналу використовують різні середовища передавання - проводові чи безпроводові.Середовищами передавання у комп'ютерних мережах можуть бути телефонні кабелі, коаксіальні кабелі, виті пари та волоконно-оптичні кабелі.2.Наведіть приклади мережного обладнання.
2.Приклади мережного обладнання: принт-сервери, монтажне обладнання(інструменти), модеми,мережеві адаптери,комутатори / концентратори,комутатори,концентратори,мости / маршрутизатори,інше мережеве обладнання,бездротове обладнання для передачі даних,конвертори інтерфейсів і швидкостей,мультиплексори,сервери доступу,мережеві кабелі і роз'єми...
3.Які пристрої називають шлюзами?
3.Для з'єднання 2-ох мереж або окремих сегментів однієї мережі використовують спеціальні пристрої,які називають шлюзами.Найпоширеніші представники пристроїв цього типу - мости та маршрутизатори.
4.Чи встановлюють на серверах такі самі ОС,як на персональних комп'ютерах?Яке ще програмне забезпечення встановлюють на серверах?
4.На серверах не встановлюють такі самі ОС,як на персональних комп'ютерах.На серверах спеціальні серверні версії ОС.....антивіруси ,брандмауери...різні службові програми для контролю за обміном інформації із сервером.
5.Як зберігаються дані облікового запису користувача в клієнт-серверних мережах?
5.У клієнт-серверних мережах облікові записи користувачів ,а також інформація про інші об'єкти мережі можуть зберігатися централізовано.Це дає змогу централізовано керувати користувачами ,а тим - працювати на різних комп'ютерах під одним обліковим записом.Водночас користувачі можуть мати окремі облікові записи на локальних комп'ютерах. Отже,зареєструвавшись у клієнт-серверній мережі ,ви фактично увійдете в мережу   й отримаєте права доступу до мережних ресурсів,надані вашому обліковому запису (тобто вам)адміністратором.
6.Які данні вводить користувач під час входу в систему.
6.Щоб зайти в систему користувач має ввести такі дані:
  1)ввести ім'я користувача;
  2)пароль.
ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ
 1.Чи можна для побудови однієї локальної мережі використовувати різні за типом середовища передавання?

1.Так,можна для побудови однієї локальної мережі використовувати різні за типом середовища передавання.Важливою класифікаційною ознакою локальної обчислювальної мережі є метод управління середовищем передачі даних. У локальній обчислювальній мережі з моноканалом можна виділити два методи доступу до моноканалу: детермінований і імовірнісний. До першої групи відносяться: метод вставки реєстру, метод циклічного опиту, централізований і децентралізований маркерний метод і інші. До другої групи (імовірнісні методи доступу) – методи прослуховування моноканалу на початок передачі,з прогнозуванням,зіткненням та деякі інші. 2.*Якщо принтер оснащено мережним інтерфейсом ,то чи можна його підключити безпосередньо до мережі ,а не до одного з комп'ютерів ?У чому відмінність таких підключень?
2.*1)у будь-яких середовищах існують однакові правила, протоколи......якщо налаштувати протоколи клієнтських машин однаково на 1 або декілька серверів, то спосіб передачі данних не має значення.
     2)при такому підключенні принтера є можливість дати усім або обмеженій кількості користувачів доступ до нього. у випадку налагодження доступ через паралельні порти комп'ютера і принтера, комп'ютер виступає і ролі сервера і має бути постійно увімкненим, щоб усі мали доступ, що собою веде до електрозатрат.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ
 1.Визначте ,якого типу мережу розгорнуто у вашому класі та яке мережне обладнання для цього використано.
  1.У нашому класі використовується локальна мережа.Для цієї мережі використано комутатор.
  2.Яке середовище передавання використовується в мережі вашої школи?
 2.У нашій школі використовується кабельне середовище передавання інформації.

Музичне мистецтво

">

Культура України.Відродження

середа, 27 січня 2010 р.

Д/з на 21.01.10

  1.Однорангова мережа менша за клієнт - серверну тому ,що має централізоване керування доступом до однорангової мережі та її ресурсами не можливе - усі параметри ,призначені для керування доступом ,потрібно встановлювати окремо на кожному комп'ютері.Однорангові мережі створені для дому та малих офісів ,де комп'ютерів не багато 9у межах десятка).Кількість комп'ютерів у клієнт-серверних мережах може бути різною - від кількох сотень до кількох тисяч .Керують такими мережами адміністратори ,які мають значно більші права,ніж звичайні користувачі.Мережа на основі сервера може надавати широкий спектр послуг ,серед яких є такі, які важко або не можливо отримати в одноранговій мережі.Крім того, клієнт-серверна мережа є більш захищеною та зручнішою в керуванні.
  2.Данні поділяють на пакети при передачі мережею тому,що це є більш безпечно. При поділені даних на пакети ,вони швидше до йдуть до одержувача. Таким чином на шляху передачі дані передаються різними "каналами" , що є швидше,при не вдалій спробі передачі ,дані ,що не до йшли до одержувача не пошкодяться. Комп'ютеру відправника буде дано сигнал ,що один(або більше)пакетів не до йшов,і спроба повториться. Тому розбиття даних на пакети є безпечно ,швидко,зручно.

Д/з на 22.10.09

1.Які види програм входять до програмного забезпечення комп'ютера? 
1.До програмного забезпечення комп'ютера входять такі види програм ,як:
  1)Системне програмне забезпечення ;
  2)Системи програмування;
  3)Прикладне програмне забезпечення.
2.Які функції виконує ОС?
2.ОС виконує такі функції:
  1)керує роботою пристроїв та обміном данними між ними;
  2)зберігає данні в оперативній пам'яті та на зовнішніх носіях;
  3)виконує інші програми;
  4)розподіляє ресурси комп'ютера між окремими програмами ,які працюю одночасно;
  5)організовує обмін даними між користувачем і комп'ютером.
3.Назвіть основні складові ОС.
3.Основні складові ОС:
  1)Ядро ОС,що забезпечує розподіл і управління ресурсами обчислювальної системи;
  2)базовий набір прикладного програмного забезпечення ,системні бібліотеки та програми обслуговування;
  3)механізм підтримки багатозначності.
4.Як називається диск ,на який установлено ОС?
4.Диск на який установлено ОС називається системним диском.


   **Операційна система Windows Server 2003

* Установка із завантажувального компакт-диску.
Якщо у вашому розпорядженні є дистрибутивний компакт-диск Windows Server 2003, і комп'ютер оснащений пристроєм CD-ROM або DVD-ROM, з якого можлива завантаження операційної системи, то установку Windows Server 2003 можна виконати з використанням одного цього компакт-диску, не прибігаючи до копіювання дистрибутивних файлів на жорсткий диск. 
  *Якщо ж на комп'ютері вже є одна з операційних систем Microsoft (або при завантаженні з дискети), то для запуску програми установки можна скористатися цією системою. Завантажите комп'ютер під керуванням наявної ОС і запустите утиліту Winnt.exe або Winnt32.exe. Використовуваний тип утиліти (Winnt або Winnt32) визначається тією операційною системою, під керуванням якої працює комп'ютер на момент запуску програми установки Windows Server 2003.
Збір інформації, необхідної для установки
 
Якщо установка виробляється в середовищі наявної операційної системи (запущена програма Winnt32.exe), те на даному етапі користувач має можливість указати наступну інформацію:
1. Указати тип інсталяції, вибравши між відновленням існуючої версії або новою інсталяцією. 
Щоб запустити програму Setup у режимі відновлення існуючої версії ОС до Windows Server 2003, необхідно бути членом групи Administrators на локальному комп'ютері. Крім того, якщо сервер є членом домену, ця операція буде також доступна членам групи Domain Admins. В Windows 2000/ХР, якщо ви зареєстровані в системі від імені користувача, що не належить до цих груп, то для запуску програми Setup вам немає необхідності виходити із системи й повторно реєструватися від імені користувача з адміністративними правами. Замість цього ви можете скористатися командою Run as... і запустити програму Windows Server 2003 Setup з використанням контексту безпеки користувача Administrator або члена груп Administrators або Domain Admins. З погляду безпеки, такий підхід є найкращим і офіційно рекомендованим.
2. Прочитати й прийняти ліцензійну угоду.
3. Увести ключ продукту (product key).
4. Указати додаткові опції установки - наприклад, такі, як параметри язикового настроювання. Щоб указати програмі Setup на необхідність надати вам можливість вибору диска, на який буде встановлюватися система, інсталяційної папки й інших опцій установки, натисніть кнопку Advanced Options. Відкриється вікно Advanced Options. Зокрема, якщо дистрибутивні файли можуть стати недоступними в процесі установки, рекомендується; установити в цьому вікні прапорець Copy all installation files from the Setup CD.
Далі, у випадку відновлення існуючої системи, програма Setup запропонує вам указати, чи варто перетворити до формату файлової системи NTFS розділи жорсткого диска, на який буде виконуватися установка Windows Server 2003.
Опцію NTFS варто вибирати, якщо потрібно повною мірою скористатися перевагами, надаваними системою безпеки Windows Server 2003 і файлової системи NTFS. Однак якщо вашою метою є побудова системи з подвійним завантаженням, де в якості альтернативної операційної системи використається, наприклад, Windows 98 або Windows ME, те не слід перетворювати системний розділ до формату NTFS, тому що це унеможливить завантаження Windows 98/ME. Крім того, варто врахувати, що розділи NTFS будуть недоступні при роботі під керуванням Windows 98/ME. Виконати перетворення файлової системи з формату FAT у формат NTFS можна в будь-який час після завантаження за допомогою утиліти convert. Однак якщо потрібно виконати зворотне перетворення (розділ NTFS перетворити в розділ FAT), те необхідно виконати резервне копіювання всіх файлів, відформатувати розділ заново (у результаті чого всі файли будуть знищені) і відновити потрібні файли по резервній копії. 
Підготовка інсталяції
 
На даному етапі програма Setup виконує наступні дії:
·    Копіює дистрибутивні файли на жорсткий диск. 
·  Надає опції, що дозволяють виконати автоматичне відновлення ушкодженої системи (Automated System Recovery, ASR) і відновлення системи за допомогою Recovery Console. 
·  Дозволяє вказати розділ для установки Windows Server 2003 і відфоматувати його при необхідності. 
Перезавантажує комп'ютер.